- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
14-03-2023 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07-03-2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
Tổng 7 lần 5 lần 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 4 lần 5 lần 7 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
14-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07-03-2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 6 lần 5 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 9 lần 6 lần 7 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14-03-2023 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
07-03-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng 2 lần 5 lần 7 lần 2 lần 4 lần 9 lần 4 lần 7 lần 7 lần 7 lần

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
56 11 lần 12 1 lần
30 10 lần 44 1 lần
61 10 lần 54 1 lần
87 10 lần 01 2 lần
02 9 lần 22 2 lần
48 9 lần 46 2 lần
80 9 lần 57 2 lần
96 9 lần 59 2 lần
09 8 lần 00 3 lần
37 8 lần 11 3 lần

Lô gan Bạc Liêu biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
44 26 lần 20/09/2022 26 lần
59 24 lần 04/10/2022 24 lần
54 21 lần 25/10/2022 29 lần
26 19 lần 08/11/2022 30 lần
12 16 lần 29/11/2022 16 lần
36 16 lần 29/11/2022 21 lần
57 15 lần 06/12/2022 24 lần
25 13 lần 20/12/2022 32 lần
29 13 lần 20/12/2022 53 lần
40 13 lần 20/12/2022 28 lần