Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

750

193

G.2

202

250

007

800

G.3

499

570

233

548

604

739

KK

047

966

682

748

494

549

052

659

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1750, 193141.000.000
G.2202, 250, 007, 80044350.000
G.3499, 570, 233, 548, 604, 739113210.000
G.KK047, 966, 682, 748, 494, 549, 052, 65967100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G.6Trùng 1 số G1306150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK345040.000

XS Max 3D thứ 4, 15/05/2024

G.1

388

887

G.2

883

167

854

931

G.3

510

133

637

876

075

756

KK

193

683

756

800

682

877

807

163

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1388, 887201.000.000
G.2883, 167, 854, 93132350.000
G.3510, 133, 637, 876, 075, 75662210.000
G.KK193, 683, 756, 800, 682, 877, 807, 16382100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G121.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1445150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK306440.000

XS Max 3D thứ 2, 13/05/2024

G.1

134

952

G.2

752

760

202

164

G.3

722

236

943

895

656

260

KK

430

510

669

746

607

384

998

972

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1134, 952281.000.000
G.2752, 760, 202, 16496350.000
G.3722, 236, 943, 895, 656, 26090210.000
G.KK430, 510, 669, 746, 607, 384, 998, 97287100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G.6Trùng 1 số G1767150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK536940.000

XS Max 3D thứ 6, 10/05/2024

G.1

289

278

G.2

890

982

099

204

G.3

613

000

618

763

380

830

KK

817

484

920

732

842

292

484

733

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1289, 2781191.000.000
G.2890, 982, 099, 20456350.000
G.3613, 000, 618, 763, 380, 83078210.000
G.KK817, 484, 920, 732, 842, 292, 484, 73357100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK125.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G.6Trùng 1 số G1473150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK312040.000

XS Max 3D thứ 4, 08/05/2024

G.1

687

453

G.2

345

933

468

666

G.3

446

996

899

426

559

051

KK

060

616

667

024

615

821

899

790

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1687, 453311.000.000
G.2345, 933, 468, 66671350.000
G.3446, 996, 899, 426, 559, 05187210.000
G.KK060, 616, 667, 024, 615, 821, 899, 79085100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1283150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK350640.000

XS Max 3D thứ 2, 06/05/2024

G.1

713

446

G.2

061

858

288

321

G.3

167

529

730

305

585

336

KK

000

096

578

780

367

233

050

943

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1713, 446111.000.000
G.2061, 858, 288, 32136350.000
G.3167, 529, 730, 305, 585, 33676210.000
G.KK000, 096, 578, 780, 367, 233, 050, 943124100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G.6Trùng 1 số G1597150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK534040.000

XS Max 3D thứ 6, 03/05/2024

G.1

119

793

G.2

750

665

323

285

G.3

448

247

905

501

588

309

KK

364

323

421

386

190

065

594

694

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1119, 793271.000.000
G.2750, 665, 323, 28522350.000
G.3448, 247, 905, 501, 588, 30961210.000
G.KK364, 323, 421, 386, 190, 065, 594, 69469100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G.6Trùng 1 số G1523150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK341640.000

XS Max 3D thứ 4, 01/05/2024

G.1

577

704

G.2

380

287

186

594

G.3

360

551

407

717

174

332

KK

334

650

073

456

296

592

819

496

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1577, 704101.000.000
G.2380, 287, 186, 59438350.000
G.3360, 551, 407, 717, 174, 33272210.000
G.KK334, 650, 073, 456, 296, 592, 819, 496116100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1345150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK339340.000

XS Max 3D thứ 2, 29/04/2024

G.1

171

119

G.2

882

271

027

078

G.3

431

340

087

988

744

204

KK

476

806

441

918

490

218

865

255

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1171, 119431.000.000
G.2882, 271, 027, 07852350.000
G.3431, 340, 087, 988, 744, 20480210.000
G.KK476, 806, 441, 918, 490, 218, 865, 255112100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK531.000.000
G.6Trùng 1 số G1886150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK497240.000

XS Max 3D thứ 6, 26/04/2024

G.1

848

528

G.2

158

438

060

879

G.3

300

246

826

422

959

300

KK

308

523

285

509

686

998

088

266

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1848, 528231.000.000
G.2158, 438, 060, 87957350.000
G.3300, 246, 826, 422, 959, 30056210.000
G.KK308, 523, 285, 509, 686, 998, 088, 26682100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G.6Trùng 1 số G1452150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK384340.000