Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

768

699

G.2

032

122

440

557

G.3

907

472

896

939

462

517

KK

129

896

747

476

208

295

479

234

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 768, 699 28 1.000.000
G.2 032, 122, 440, 557 88 350.000
G.3 907, 472, 896, 939, 462, 517 84 210.000
G.KK 129, 896, 747, 476, 208, 295, 479, 234 175 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 436 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3091 40.000

XS Max 3D thứ 4, 22/03/2023

G.1

715

925

G.2

287

333

165

771

G.3

128

486

125

443

414

475

KK

216

680

310

780

577

347

348

135

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 715, 925 47 1.000.000
G.2 287, 333, 165, 771 91 350.000
G.3 128, 486, 125, 443, 414, 475 100 210.000
G.KK 216, 680, 310, 780, 577, 347, 348, 135 86 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3101 40.000

XS Max 3D thứ 2, 20/03/2023

G.1

473

304

G.2

175

029

682

822

G.3

778

050

011

675

910

917

KK

997

108

902

094

122

258

321

412

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 473, 304 34 1.000.000
G.2 175, 029, 682, 822 77 350.000
G.3 778, 050, 011, 675, 910, 917 164 210.000
G.KK 997, 108, 902, 094, 122, 258, 321, 412 171 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 472 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4300 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/03/2023

G.1

979

886

G.2

259

959

515

473

G.3

847

804

769

403

060

855

KK

723

208

501

785

318

381

245

510

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 979, 886 50 1.000.000
G.2 259, 959, 515, 473 104 350.000
G.3 847, 804, 769, 403, 060, 855 59 210.000
G.KK 723, 208, 501, 785, 318, 381, 245, 510 115 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2823 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/03/2023

G.1

441

498

G.2

494

381

121

561

G.3

400

134

765

961

487

459

KK

200

075

710

549

158

016

057

206

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 441, 498 29 1.000.000
G.2 494, 381, 121, 561 84 350.000
G.3 400, 134, 765, 961, 487, 459 85 210.000
G.KK 200, 075, 710, 549, 158, 016, 057, 206 147 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3155 40.000

XS Max 3D thứ 2, 13/03/2023

G.1

038

398

G.2

750

435

846

046

G.3

398

944

120

732

956

441

KK

162

577

515

680

777

799

372

501

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 038, 398 48 1.000.000
G.2 750, 435, 846, 046 69 350.000
G.3 398, 944, 120, 732, 956, 441 119 210.000
G.KK 162, 577, 515, 680, 777, 799, 372, 501 182 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4381 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/03/2023

G.1

821

057

G.2

824

839

293

507

G.3

847

605

873

220

086

877

KK

859

550

896

449

394

356

967

297

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 821, 057 21 1.000.000
G.2 824, 839, 293, 507 76 350.000
G.3 847, 605, 873, 220, 086, 877 72 210.000
G.KK 859, 550, 896, 449, 394, 356, 967, 297 125 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 78 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 218 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3276 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/03/2023

G.1

746

674

G.2

912

442

506

112

G.3

231

842

836

761

379

381

KK

168

571

444

892

654

098

698

823

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 746, 674 26 1.000.000
G.2 912, 442, 506, 112 82 350.000
G.3 231, 842, 836, 761, 379, 381 126 210.000
G.KK 168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 823 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 280 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3531 40.000

XS Max 3D thứ 2, 06/03/2023

G.1

663

032

G.2

928

952

599

518

G.3

261

048

256

974

052

051

KK

048

959

501

019

134

459

407

153

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 663, 032 83 1.000.000
G.2 928, 952, 599, 518 76 350.000
G.3 261, 048, 256, 974, 052, 051 154 210.000
G.KK 048, 959, 501, 019, 134, 459, 407, 153 192 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 481 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4514 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/03/2023

G.1

311

544

G.2

861

308

217

867

G.3

576

766

526

103

583

915

KK

945

613

466

215

453

484

868

109

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 311, 544 30 1.000.000
G.2 861, 308, 217, 867 73 350.000
G.3 576, 766, 526, 103, 583, 915 95 210.000
G.KK 945, 613, 466, 215, 453, 484, 868, 109 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 308 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3412 40.000