Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

128

529

G.2

019

166

847

155

G.3

244

522

379

376

486

786

KK

939

422

447

836

935

750

195

147

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1128, 529221.000.000
G.2019, 166, 847, 15550350.000
G.3244, 522, 379, 376, 486, 786180210.000
G.KK939, 422, 447, 836, 935, 750, 195, 14771100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G.6Trùng 1 số G1395150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK372940.000

XS Max 3D thứ 2, 04/12/2023

G.1

374

486

G.2

313

746

935

519

G.3

534

797

935

039

771

356

KK

908

091

615

982

891

978

991

380

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1374, 486611.000.000
G.2313, 746, 935, 51949350.000
G.3534, 797, 935, 039, 771, 35653210.000
G.KK908, 091, 615, 982, 891, 978, 991, 38081100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G.6Trùng 1 số G1578150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK432640.000

XS Max 3D thứ 6, 01/12/2023

G.1

401

934

G.2

010

494

048

431

G.3

819

832

039

130

980

516

KK

960

081

502

118

541

919

901

343

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1401, 934101.000.000
G.2010, 494, 048, 43133350.000
G.3819, 832, 039, 130, 980, 51692210.000
G.KK960, 081, 502, 118, 541, 919, 901, 34382100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G.6Trùng 1 số G1305150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK324440.000

XS Max 3D thứ 4, 29/11/2023

G.1

060

547

G.2

107

769

393

440

G.3

721

268

294

998

441

589

KK

407

816

383

517

520

137

667

071

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1060, 547431.000.000
G.2107, 769, 393, 44041350.000
G.3721, 268, 294, 998, 441, 58955210.000
G.KK407, 816, 383, 517, 520, 137, 667, 07160100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G.6Trùng 1 số G1396150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK351340.000

XS Max 3D thứ 2, 27/11/2023

G.1

785

326

G.2

731

900

114

569

G.3

927

778

163

849

794

885

KK

420

419

191

028

846

219

305

881

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1785, 326181.000.000
G.2731, 900, 114, 56960350.000
G.3927, 778, 163, 849, 794, 88578210.000
G.KK420, 419, 191, 028, 846, 219, 305, 881103100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1553150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK464640.000

XS Max 3D thứ 6, 24/11/2023

G.1

432

458

G.2

053

729

259

405

G.3

158

415

145

826

017

506

KK

352

409

607

538

746

671

225

656

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1432, 458201.000.000
G.2053, 729, 259, 40554350.000
G.3158, 415, 145, 826, 017, 50659210.000
G.KK352, 409, 607, 538, 746, 671, 225, 656142100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1425150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK305240.000

XS Max 3D thứ 4, 22/11/2023

G.1

655

117

G.2

380

461

759

111

G.3

078

842

520

432

275

829

KK

039

510

371

629

487

099

098

383

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1655, 1171271.000.000
G.2380, 461, 759, 11136350.000
G.3078, 842, 520, 432, 275, 82958210.000
G.KK039, 510, 371, 629, 487, 099, 098, 383148100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1307150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK265040.000

XS Max 3D thứ 2, 20/11/2023

G.1

757

497

G.2

893

924

026

698

G.3

201

546

464

225

120

861

KK

250

913

819

798

228

205

008

025

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1757, 497171.000.000
G.2893, 924, 026, 69837350.000
G.3201, 546, 464, 225, 120, 861125210.000
G.KK250, 913, 819, 798, 228, 205, 008, 025108100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G31510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G.6Trùng 1 số G1488150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK490540.000

XS Max 3D thứ 6, 17/11/2023

G.1

618

788

G.2

292

265

058

446

G.3

424

390

467

837

550

739

KK

330

970

216

224

411

648

637

966

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1618, 788181.000.000
G.2292, 265, 058, 44625350.000
G.3424, 390, 467, 837, 550, 73957210.000
G.KK330, 970, 216, 224, 411, 648, 637, 966189100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G.6Trùng 1 số G1349150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK276840.000

XS Max 3D thứ 4, 15/11/2023

G.1

208

074

G.2

725

834

163

131

G.3

560

516

257

714

326

700

KK

096

437

471

651

451

783

003

457

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1208, 07481.000.000
G.2725, 834, 163, 13143350.000
G.3560, 516, 257, 714, 326, 70048210.000
G.KK096, 437, 471, 651, 451, 783, 003, 457131100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G.6Trùng 1 số G1374150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK280140.000