- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Phước trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-03-2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
18-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
11-03-2023 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 3 lần 3 lần 8 lần 9 lần 5 lần 7 lần 2 lần 7 lần 9 lần 1 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-03-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
18-03-2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11-03-2023 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 5 lần 5 lần 5 lần 7 lần 5 lần 3 lần 5 lần 5 lần 6 lần 8 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
18-03-2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
11-03-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 8 lần 6 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 5 lần 8 lần 7 lần

Thống kê loto XSBP về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
68 11 lần 36 1 lần
00 10 lần 57 1 lần
07 10 lần 74 1 lần
20 10 lần 02 2 lần
89 10 lần 39 2 lần
11 9 lần 69 2 lần
29 9 lần 71 2 lần
44 9 lần 86 2 lần
77 9 lần 96 2 lần
99 9 lần 01 3 lần

Lô gan Bình Phước biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
96 21 lần 29/10/2022 30 lần
71 18 lần 19/11/2022 29 lần
73 18 lần 19/11/2022 20 lần
52 17 lần 26/11/2022 24 lần
02 15 lần 10/12/2022 23 lần
49 14 lần 17/12/2022 25 lần
74 13 lần 24/12/2022 39 lần
91 13 lần 24/12/2022 27 lần
39 12 lần 31/12/2022 22 lần
55 12 lần 31/12/2022 25 lần