- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16-03-2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
09-03-2023 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
Tổng 6 lần 9 lần 4 lần 3 lần 8 lần 5 lần 3 lần 7 lần 6 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-03-2023 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
16-03-2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
09-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
Tổng 4 lần 6 lần 7 lần 8 lần 8 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-03-2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
16-03-2023 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
09-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 4 lần 4 lần 7 lần 7 lần 5 lần 5 lần 4 lần 4 lần 6 lần 8 lần

Thống kê loto XSBTH về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
37 13 lần 17 1 lần
39 10 lần 22 1 lần
58 10 lần 31 1 lần
11 9 lần 77 1 lần
21 9 lần 97 1 lần
27 9 lần 06 2 lần
40 9 lần 41 2 lần
53 9 lần 47 2 lần
67 9 lần 62 2 lần
68 9 lần 64 2 lần

Lô gan Bình Thuận biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
17 24 lần 06/10/2022 24 lần
77 24 lần 06/10/2022 24 lần
31 20 lần 03/11/2022 30 lần
75 19 lần 10/11/2022 27 lần
24 16 lần 01/12/2022 28 lần
62 14 lần 15/12/2022 17 lần
69 14 lần 15/12/2022 23 lần
94 14 lần 15/12/2022 15 lần
98 14 lần 15/12/2022 32 lần
76 12 lần 29/12/2022 25 lần