- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
14-03-2023 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07-03-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 3 lần 1 lần 7 lần 5 lần 4 lần 9 lần 8 lần 4 lần 8 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
14-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
07-03-2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
Tổng 5 lần 5 lần 8 lần 4 lần 6 lần 8 lần 8 lần 5 lần 2 lần 3 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-03-2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần
07-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
Tổng 8 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 8 lần 0 lần 7 lần 8 lần 5 lần

Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 12 lần 00 1 lần
22 11 lần 23 1 lần
26 11 lần 41 1 lần
30 11 lần 56 1 lần
50 11 lần 49 2 lần
25 10 lần 60 2 lần
29 10 lần 65 2 lần
82 10 lần 68 2 lần
04 9 lần 69 2 lần
19 9 lần 01 3 lần

Lô gan Bến Tre biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
56 22 lần 18/10/2022 24 lần
69 22 lần 18/10/2022 22 lần
23 21 lần 25/10/2022 46 lần
41 20 lần 01/11/2022 22 lần
02 19 lần 08/11/2022 32 lần
01 18 lần 15/11/2022 23 lần
58 16 lần 29/11/2022 23 lần
70 15 lần 06/12/2022 32 lần
51 13 lần 20/12/2022 23 lần
71 13 lần 20/12/2022 29 lần