- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-03-2023 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
11-03-2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng 2 lần 8 lần 3 lần 8 lần 5 lần 7 lần 5 lần 7 lần 7 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-03-2023 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
18-03-2023 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
11-03-2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 3 lần 4 lần 7 lần 6 lần 7 lần 5 lần 2 lần 7 lần 7 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-03-2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
18-03-2023 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
11-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 12 lần 7 lần 4 lần 5 lần 6 lần

Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
57 11 lần 22 1 lần
78 11 lần 61 1 lần
88 10 lần 14 2 lần
32 9 lần 39 2 lần
40 9 lần 68 2 lần
55 9 lần 93 2 lần
92 9 lần 00 3 lần
34 8 lần 06 3 lần
42 8 lần 08 3 lần
45 8 lần 11 3 lần

Lô gan Đắk Nông biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
61 26 lần 24/09/2022 26 lần
22 24 lần 08/10/2022 24 lần
77 24 lần 08/10/2022 25 lần
39 20 lần 05/11/2022 20 lần
28 18 lần 19/11/2022 27 lần
72 16 lần 03/12/2022 25 lần
01 14 lần 17/12/2022 20 lần
91 14 lần 17/12/2022 23 lần
96 14 lần 17/12/2022 34 lần
06 13 lần 24/12/2022 25 lần