- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-03-2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
10-03-2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
Tổng 1 lần 6 lần 4 lần 6 lần 10 lần 4 lần 7 lần 4 lần 8 lần 4 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-03-2023 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần
17-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
10-03-2023 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
Tổng 7 lần 6 lần 10 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 8 lần 6 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-03-2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần
17-03-2023 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
10-03-2023 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
Tổng 7 lần 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 10 lần 4 lần 7 lần 7 lần 2 lần

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
41 13 lần 70 1 lần
62 11 lần 91 1 lần
47 10 lần 33 2 lần
81 10 lần 36 2 lần
01 9 lần 49 2 lần
03 9 lần 89 2 lần
10 9 lần 99 2 lần
14 9 lần 06 3 lần
39 9 lần 08 3 lần
52 9 lần 09 3 lần

Lô gan Gia Lai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
91 26 lần 23/09/2022 26 lần
13 18 lần 18/11/2022 24 lần
74 18 lần 18/11/2022 24 lần
56 14 lần 16/12/2022 34 lần
65 14 lần 16/12/2022 50 lần
29 13 lần 23/12/2022 31 lần
24 12 lần 30/12/2022 50 lần
34 12 lần 30/12/2022 27 lần
00 11 lần 06/01/2023 23 lần
15 11 lần 06/01/2023 22 lần