- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-03-2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18-03-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
11-03-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 7 lần 10 lần 9 lần 9 lần 12 lần 7 lần 10 lần 10 lần 7 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
20-03-2023 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18-03-2023 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
13-03-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
11-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 13 lần 8 lần 6 lần 8 lần 11 lần 10 lần 10 lần 4 lần 11 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-03-2023 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-03-2023 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
18-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13-03-2023 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11-03-2023 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 11 lần 10 lần 7 lần 10 lần 10 lần 6 lần 6 lần 11 lần 8 lần 11 lần

Thống kê loto XSHCM về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
65 13 lần 38 1 lần
15 10 lần 88 1 lần
43 10 lần 05 2 lần
90 10 lần 12 2 lần
07 9 lần 16 2 lần
40 9 lần 24 2 lần
42 9 lần 29 2 lần
46 9 lần 62 2 lần
63 9 lần 67 2 lần
75 9 lần 77 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
05 21 lần 09/01/2023 33 lần
88 20 lần 14/01/2023 37 lần
02 19 lần 16/01/2023 27 lần
38 19 lần 16/01/2023 34 lần
77 17 lần 23/01/2023 24 lần
70 16 lần 28/01/2023 29 lần
23 14 lần 04/02/2023 30 lần
09 13 lần 06/02/2023 26 lần
53 13 lần 06/02/2023 40 lần
08 12 lần 11/02/2023 26 lần