- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
19-03-2023 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12-03-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 8 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 7 lần 7 lần 3 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
19-03-2023 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
Tổng 3 lần 10 lần 3 lần 6 lần 10 lần 2 lần 7 lần 6 lần 4 lần 3 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-03-2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
12-03-2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 6 lần 5 lần 3 lần 7 lần 3 lần 4 lần 9 lần 5 lần 6 lần 6 lần

Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
04 11 lần 50 1 lần
54 11 lần 95 1 lần
64 11 lần 14 2 lần
71 11 lần 15 2 lần
51 10 lần 26 2 lần
88 10 lần 29 2 lần
30 9 lần 34 2 lần
31 9 lần 38 2 lần
01 8 lần 52 2 lần
56 8 lần 03 3 lần

Lô gan Kiên Giang biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
95 27 lần 18/09/2022 27 lần
52 23 lần 16/10/2022 23 lần
50 19 lần 13/11/2022 29 lần
84 18 lần 20/11/2022 31 lần
38 17 lần 27/11/2022 23 lần
77 17 lần 27/11/2022 36 lần
59 15 lần 11/12/2022 21 lần
05 14 lần 18/12/2022 20 lần
40 14 lần 18/12/2022 16 lần
87 14 lần 18/12/2022 29 lần