- ngày +
Thống kê

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 ngày trước 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần
19-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 5 lần 5 lần 9 lần 4 lần 5 lần 3 lần 6 lần 7 lần 5 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
19-03-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
12-03-2023 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 6 lần 2 lần 5 lần 4 lần 7 lần 8 lần 3 lần 3 lần 7 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19-03-2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
12-03-2023 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
Tổng 5 lần 6 lần 6 lần 4 lần 4 lần 5 lần 9 lần 3 lần 6 lần 6 lần

Thống kê loto XSKT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
11 14 lần 12 1 lần
29 11 lần 31 1 lần
75 11 lần 96 1 lần
78 11 lần 06 2 lần
22 10 lần 46 2 lần
91 10 lần 54 2 lần
59 9 lần 66 2 lần
80 9 lần 82 2 lần
83 9 lần 93 2 lần
03 8 lần 00 3 lần

Lô gan Kon Tum biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
12 24 lần 09/10/2022 24 lần
00 22 lần 23/10/2022 31 lần
96 21 lần 30/10/2022 21 lần
82 17 lần 27/11/2022 31 lần
40 15 lần 11/12/2022 31 lần
92 15 lần 11/12/2022 23 lần
81 14 lần 18/12/2022 20 lần
51 13 lần 25/12/2022 28 lần
54 13 lần 25/12/2022 38 lần
58 12 lần 01/01/2023 29 lần