- ngày +
Thống kê

Thống kê vị trí AG - Thống kê An Giang theo vị trí

Đầu 0 00
1 lần
01
1 lần
02
1 lần
Đầu 1 10
2 lần
11
1 lần
12
1 lần
13
2 lần
14
1 lần
15
2 lần
18
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
1 lần
22
2 lần
23
1 lần
24
1 lần
28
1 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
1 lần
32
1 lần
34
1 lần
35
1 lần
36
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 42
3 lần
43
1 lần
45
1 lần
Đầu 5 51
3 lần
53
1 lần
54
2 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
1 lần
62
1 lần
64
1 lần
66
1 lần
67
1 lần
68
1 lần
Đầu 7
Đầu 8 84
1 lần
85
3 lần
Đầu 9

Cách thống kê vị trí XSAG.

Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.

Cặp số MÀU CAM chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.

Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.

Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSAG cho các bạn tham khảo thêm.

Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
78 14 lần 29 1 lần
85 10 lần 68 1 lần
02 10 lần 86 1 lần
21 10 lần 72 2 lần
45 10 lần 73 2 lần
56 10 lần 74 2 lần
61 10 lần 93 2 lần
59 10 lần 97 2 lần
57 9 lần 98 2 lần
54 9 lần 22 2 lần

1. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-3-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-3-2023

G8

17

G7

885

G6

6330

4656

2535

G5

0112

G4

92287

18161

96354

43461

43980

96119

10811

G3

82292

49500

G2

24545

G1

12445

ĐB

930854

2. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-3-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-3-2023

G8

66

G7

024

G6

8878

9787

9910

G5

6583

G4

15450

62968

35453

05104

88502

60048

37408

G3

49181

34975

G2

83540

G1

75681

ĐB

370863

3. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-3-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-3-2023

G8

01

G7

819

G6

5423

7682

1480

G5

6449

G4

41103

88477

04624

55535

41728

13284

75587

G3

13578

40863

G2

70380

G1

60510

ĐB

287078

4. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-3-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-3-2023

G8

77

G7

244

G6

8599

1778

0193

G5

9156

G4

31340

42740

90290

58657

06578

64995

10451

G3

71569

73894

G2

34236

G1

70489

ĐB

266066

5. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-2-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-2-2023

G8

90

G7

481

G6

9562

5305

4064

G5

7343

G4

27856

91919

34071

27888

29667

78848

13148

G3

86101

23755

G2

55107

G1

93947

ĐB

486354

6. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-2-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-2-2023

G8

32

G7

499

G6

5321

1336

6857

G5

7846

G4

43556

06639

04682

97714

50160

58989

94962

G3

15812

69557

G2

59494

G1

79562

ĐB

414366

7. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-2-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-2-2023

G8

58

G7

433

G6

3778

2452

3079

G5

5985

G4

87805

43608

18853

80094

35478

00905

64143

G3

24538

56776

G2

44134

G1

19359

ĐB

256983

8. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-2-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-2-2023

G8

02

G7

544

G6

7766

3265

0484

G5

0230

G4

40792

19500

00937

30566

82841

46878

51762

G3

91021

87192

G2

87825

G1

30660

ĐB

643317

9. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 26-1-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 26-1-2023

G8

65

G7

195

G6

8041

0050

3324

G5

2051

G4

63507

24390

22896

75956

23406

08014

35160

G3

53291

23204

G2

58948

G1

00233

ĐB

276935

10. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 19-1-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 19-1-2023

G8

37

G7

217

G6

9624

4995

6818

G5

7621

G4

24636

89959

10178

00560

29978

53745

92102

G3

69362

51285

G2

52761

G1

91069

ĐB

067127

11. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 12-1-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 12-1-2023

G8

85

G7

283

G6

7321

7623

5384

G5

2952

G4

41130

01341

26461

23426

43461

50444

17330

G3

04515

34506

G2

61981

G1

83359

ĐB

470279

12. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 5-1-2023

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 5-1-2023

G8

41

G7

140

G6

7839

7478

1404

G5

3787

G4

78357

09602

23002

11261

29271

94342

76330

G3

67718

41426

G2

88463

G1

34824

ĐB

742910

13. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 29-12-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 29-12-2022

G8

50

G7

345

G6

2285

2990

5617

G5

2538

G4

64121

58948

57467

87207

63205

31283

41038

G3

84219

34867

G2

59010

G1

85945

ĐB

864003

14. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 22-12-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 22-12-2022

G8

24

G7

181

G6

1359

4219

3455

G5

1006

G4

92637

67860

77475

64724

27999

55359

99420

G3

63289

23203

G2

53815

G1

81865

ĐB

457607

15. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 15-12-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 15-12-2022

G8

71

G7

645

G6

2077

8523

2159

G5

8331

G4

09256

46296

46457

73319

12289

50090

14977

G3

80967

23477

G2

84837

G1

86403

ĐB

336226

16. Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 8-12-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 8-12-2022

G8

58

G7

859

G6

5773

3622

0287

G5

8171

G4

29756

56489

54923

25618

00762

08357

52100

G3

19945

41902

G2

89075

G1

87654

ĐB

895684