- ngày +
Thống kê

Thống kê vị trí BD - Thống kê Bình Dương theo vị trí

Đầu 0 01
1 lần
02
1 lần
03
1 lần
04
2 lần
07
1 lần
08
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
Đầu 3 30
1 lần
31
2 lần
32
2 lần
33
1 lần
34
1 lần
35
1 lần
37
2 lần
39
3 lần
Đầu 4 40
1 lần
43
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
51
4 lần
52
2 lần
53
1 lần
57
1 lần
59
2 lần
Đầu 6 62
1 lần
65
1 lần
Đầu 7 72
2 lần
74
2 lần
79
1 lần
Đầu 8 86
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
92
1 lần
93
1 lần
98
2 lần
99
1 lần

Cách thống kê vị trí XSBD.

Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.

Cặp số MÀU CAM chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.

Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.

Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSBD cho các bạn tham khảo thêm.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
38 10 lần 16 1 lần
58 10 lần 15 2 lần
83 10 lần 28 2 lần
85 9 lần 30 2 lần
81 9 lần 37 2 lần
39 9 lần 48 2 lần
41 9 lần 62 2 lần
26 9 lần 66 2 lần
27 8 lần 78 2 lần
31 8 lần 97 2 lần

1. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-3-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-3-2023

G8

07

G7

841

G6

5807

8483

3698

G5

3491

G4

55458

90503

66009

14597

53923

76870

07845

G3

73233

42157

G2

02992

G1

81629

ĐB

978152

2. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-3-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-3-2023

G8

43

G7

649

G6

5134

3604

1653

G5

3683

G4

90243

82451

31968

80546

49583

92787

02622

G3

74547

21834

G2

98222

G1

84926

ĐB

466056

3. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-3-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-3-2023

G8

26

G7

080

G6

2225

6288

3394

G5

3189

G4

51359

09653

38238

02317

14629

50435

52705

G3

62200

29691

G2

48344

G1

84776

ĐB

579157

4. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-3-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-3-2023

G8

63

G7

706

G6

5209

6083

2104

G5

7432

G4

54905

03641

90269

18904

28818

67889

92604

G3

79160

81079

G2

72708

G1

35119

ĐB

602392

5. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-2-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-2-2023

G8

38

G7

023

G6

9255

3183

3283

G5

0759

G4

00091

23738

00413

13349

73080

32486

13925

G3

01449

33073

G2

79571

G1

84129

ĐB

097360

6. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-2-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-2-2023

G8

47

G7

985

G6

7082

6092

9654

G5

2408

G4

98110

29442

40375

86626

40954

41393

20239

G3

95093

54470

G2

63614

G1

19359

ĐB

939750

7. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-2-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-2-2023

G8

37

G7

133

G6

1043

2370

1898

G5

5950

G4

01373

44085

04326

52313

49880

84621

84892

G3

89400

81656

G2

86546

G1

83550

ĐB

268288

8. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-2-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-2-2023

G8

45

G7

412

G6

0131

4663

1082

G5

0673

G4

78656

98892

37353

75386

50039

77422

30127

G3

15881

78486

G2

90385

G1

00872

ĐB

465624

9. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-1-2023

G8

76

G7

599

G6

1731

0234

3585

G5

0901

G4

41251

89302

51629

06266

57552

46674

53586

G3

54981

15530

G2

64773

G1

45249

ĐB

743731

10. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-1-2023

G8

85

G7

572

G6

1335

7712

6775

G5

3439

G4

68823

12393

13342

42341

29262

06388

25234

G3

49008

60352

G2

50882

G1

14190

ĐB

315368

11. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-1-2023

G8

58

G7

184

G6

3775

4556

8178

G5

1821

G4

38643

43910

14177

24681

69758

59053

73026

G3

79201

91384

G2

91674

G1

86987

ĐB

530836

12. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-1-2023

G8

01

G7

797

G6

0089

8307

5921

G5

4063

G4

05885

45403

20665

79072

08027

99277

42748

G3

61241

17652

G2

78379

G1

72180

ĐB

804309

13. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30-12-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 30-12-2022

G8

81

G7

482

G6

8721

6938

1970

G5

7685

G4

87318

50151

93814

92411

37569

12975

69958

G3

83520

09114

G2

83731

G1

19500

ĐB

965664

14. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23-12-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 23-12-2022

G8

35

G7

174

G6

6818

0146

3599

G5

7645

G4

33363

13104

96268

50222

48419

86081

51105

G3

52352

55771

G2

67901

G1

88017

ĐB

930459

15. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16-12-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 16-12-2022

G8

24

G7

481

G6

3775

7765

1953

G5

4768

G4

66206

05638

30670

04739

36473

84612

46137

G3

04655

05602

G2

85140

G1

32498

ĐB

408415

16. Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 9-12-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 9-12-2022

G8

73

G7

994

G6

1794

8613

0903

G5

9381

G4

13521

18058

41044

59358

34126

97676

89717

G3

19179

06581

G2

43772

G1

02436

ĐB

363913