- ngày +
Thống kê

Thống kê vị trí TV - Thống kê Trà Vinh theo vị trí

Đầu 0 02
1 lần
03
1 lần
04
1 lần
05
1 lần
07
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
3 lần
12
2 lần
14
2 lần
15
4 lần
18
1 lần
19
3 lần
Đầu 2 23
1 lần
24
3 lần
26
1 lần
27
3 lần
Đầu 3 30
1 lần
31
1 lần
33
1 lần
34
1 lần
37
2 lần
38
2 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
1 lần
42
2 lần
47
1 lần
49
1 lần
Đầu 5
Đầu 6 64
1 lần
Đầu 7 71
1 lần
Đầu 8 84
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
2 lần
92
1 lần

Cách thống kê vị trí XSTV.

Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.

Cặp số MÀU CAM chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.

Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.

Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSTV cho các bạn tham khảo thêm.

Thống kê loto XSTV về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quayBộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ sốSố lần vềBộ sốSố lần về
6212 lần401 lần
8011 lần611 lần
5710 lần432 lần
549 lần042 lần
479 lần162 lần
349 lần282 lần
399 lần772 lần
959 lần713 lần
999 lần853 lần
818 lần913 lần

1. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19-7-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 19-7-2024

G8

19

G7

452

G6

9163

2113

4178

G5

5099

G4

01588

92511

52141

48701

99269

32264

41068

G3

23609

89902

G2

33249

G1

73190

ĐB

785213

2. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 12-7-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 12-7-2024

G8

63

G7

160

G6

8268

0980

9223

G5

5935

G4

25820

99727

54030

16651

49860

77439

03595

G3

21815

22294

G2

04142

G1

47371

ĐB

120505

3. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 5-7-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 5-7-2024

G8

49

G7

162

G6

8753

9010

3254

G5

7452

G4

31869

05894

72034

62588

56275

23543

86480

G3

44618

83825

G2

25796

G1

32957

ĐB

593763

4. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 28-6-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 28-6-2024

G8

59

G7

147

G6

6990

8258

2089

G5

8385

G4

70603

25098

18081

99045

64582

59324

68034

G3

95986

89236

G2

21441

G1

26552

ĐB

056642

5. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 21-6-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 21-6-2024

G8

48

G7

253

G6

1699

2339

1917

G5

5888

G4

93708

08208

68486

75837

29722

28038

22234

G3

27695

65943

G2

53127

G1

86112

ĐB

615175

6. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 14-6-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 14-6-2024

G8

76

G7

911

G6

7751

7601

7219

G5

0334

G4

74884

92567

86557

87528

37060

84249

94727

G3

06674

35898

G2

15551

G1

18454

ĐB

817276

7. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 7-6-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 7-6-2024

G8

17

G7

015

G6

7364

8906

9739

G5

7970

G4

86158

37223

87614

33409

20626

56282

58615

G3

80195

66430

G2

50073

G1

45369

ĐB

982480

8. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 31-5-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 31-5-2024

G8

95

G7

430

G6

0753

2287

8163

G5

5639

G4

57579

25357

14258

37304

65594

24670

39056

G3

08090

33100

G2

35718

G1

79493

ĐB

516374

9. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-5-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-5-2024

G8

23

G7

620

G6

8311

4929

7337

G5

2825

G4

42299

95534

82307

04266

06876

34099

14462

G3

39241

80354

G2

19947

G1

21834

ĐB

038490

10. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-5-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-5-2024

G8

95

G7

676

G6

6827

9830

1100

G5

3459

G4

67545

80521

87351

03600

43584

10154

41535

G3

87882

85803

G2

72867

G1

87841

ĐB

141337

11. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-5-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-5-2024

G8

74

G7

101

G6

2049

6413

3260

G5

0897

G4

30057

97202

52250

68736

05314

54135

90392

G3

92400

44999

G2

28939

G1

25181

ĐB

444642

12. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-5-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-5-2024

G8

54

G7

027

G6

0639

8684

7604

G5

6315

G4

41047

66629

72556

93538

76455

88793

36272

G3

57779

89774

G2

89264

G1

34173

ĐB

054207

13. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 26-4-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 26-4-2024

G8

96

G7

241

G6

5618

0288

6622

G5

8950

G4

58829

77768

14294

04874

86162

33932

94038

G3

15186

73581

G2

63932

G1

20566

ĐB

213526

14. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19-4-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 19-4-2024

G8

31

G7

367

G6

9654

5774

5762

G5

0659

G4

87482

57835

32409

85068

70706

29152

72005

G3

74256

31489

G2

62100

G1

38926

ĐB

538064

15. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 12-4-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 12-4-2024

G8

11

G7

903

G6

3696

5933

9675

G5

4534

G4

08480

14737

07640

05585

53127

38267

61679

G3

34032

85367

G2

61060

G1

27288

ĐB

940953

16. Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 5-4-2024

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 5-4-2024

G8

57

G7

501

G6

0138

8365

4855

G5

1587

G4

90618

88286

15180

90339

13766

40157

09247

G3

93508

17819

G2

33188

G1

28309

ĐB

687319