- +
Thống kê

Thống kê vị trí XSMB, 5 ngày trước 12/06/2024

Đầu 0 00
1 lần
02
2 lần
03
3 lần
05
1 lần
08
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 12
1 lần
13
2 lần
14
1 lần
16
1 lần
18
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
22
1 lần
23
1 lần
24
2 lần
25
2 lần
26
1 lần
27
1 lần
28
1 lần
Đầu 3 32
2 lần
34
1 lần
35
1 lần
36
4 lần
37
1 lần
Đầu 4 42
1 lần
43
1 lần
44
1 lần
45
2 lần
46
2 lần
48
1 lần
Đầu 5 51
1 lần
52
2 lần
53
2 lần
55
1 lần
56
2 lần
57
1 lần
58
2 lần
59
3 lần
Đầu 6 65
2 lần
66
2 lần
67
1 lần
68
1 lần
69
2 lần
Đầu 7 72
2 lần
74
1 lần
75
1 lần
79
2 lần
Đầu 8 80
1 lần
82
1 lần
83
4 lần
84
1 lần
87
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
94
1 lần
97
1 lần
98
1 lần
* Bấm vào số trong bảng thống kê để xem chi tiết vị trí cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 12-6-2024

2NL 3NL 4NL 8NL 12NL 15NL 17NL 20NL

ĐB

86255

G.1

11249

G.2

87129

59903

G.3

95365

98371

70344

83998

20757

20659

G.4

2837

7870

1969

4974

G.5

1254

9846

0925

0356

8262

2283

G.6

675

532

661

G.7

54

64

15

84

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 11-6-2024

1NK 3NK 5NK 7NK 11NK 12NK 17NK 19NK

ĐB

17409

G.1

34794

G.2

02491

77554

G.3

05150

77600

92021

42931

73344

40793

G.4

6405

9973

3742

9996

G.5

2522

7755

3264

2637

9215

7973

G.6

460

970

823

G.7

07

53

52

14

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Xổ số MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 10-6-2024

3NH 4NH 7NH 10NH 14NH 17NH 19NH 20NH

ĐB

44465

G.1

74590

G.2

42780

45659

G.3

29196

34304

14475

53724

61637

14983

G.4

2658

7187

9374

8323

G.5

6582

0009

4547

5429

5950

0984

G.6

646

461

869

G.7

33

06

76

92

4. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Kết quả MB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 9-6-2024

4NG 7NG 9NG 10NG 15NG 16NG 18NG 20NG

ĐB

29226

G.1

12081

G.2

04978

89159

G.3

75765

08766

58006

28080

09244

62832

G.4

7153

6944

3278

3322

G.5

0120

9418

9965

9898

9701

1674

G.6

166

197

692

G.7

22

53

84

19

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Xổ số MB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 8-6-2024

3NF 4NF 8NF 9NF 13NF 14NF 16NF 20NF

ĐB

63333

G.1

06115

G.2

03604

47710

G.3

20814

12887

90480

76129

05409

67246

G.4

8973

2636

4015

3549

G.5

2605

8619

1376

6464

7730

5679

G.6

140

887

883

G.7

24

89

58

66

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

XSMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 7-6-2024

3NE 4NE 5NE 8NE 11NE 12NE 18NE 19NE

ĐB

04651

G.1

66342

G.2

03912

51761

G.3

53484

76450

06690

80944

64525

99819

G.4

3903

9166

9459

7593

G.5

3043

0440

4161

7333

9126

8586

G.6

047

611

685

G.7

32

96

57

01

7. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

XSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 6-6-2024

2ND 5ND 7ND 8ND 9ND 11ND 15ND 18ND

ĐB

66688

G.1

12104

G.2

71206

88217

G.3

42266

44663

12063

02816

05016

55725

G.4

4250

4823

6110

8859

G.5

4556

5041

7581

7507

4539

8341

G.6

320

047

190

G.7

28

07

14

10

8. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

XSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 5-6-2024

5NC 8NC 10NC 13NC 14NC 15NC 17NC 19NC

ĐB

97856

G.1

25539

G.2

65648

89467

G.3

65378

77106

08335

31708

65245

27153

G.4

4181

6295

4516

3382

G.5

5830

0821

8066

4292

3189

3421

G.6

031

966

620

G.7

68

29

44

32