Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

950

472

G.2

570

905

705

574

G.3

641

086

091

661

139

563

KK

396

204

591

085

849

862

756

058

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1950, 472301.000.000
G.2570, 905, 705, 57448350.000
G.3641, 086, 091, 661, 139, 56395210.000
G.KK396, 204, 591, 085, 849, 862, 756, 058158100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G31210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G.6Trùng 1 số G1645150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK521540.000

XS Max 3D thứ 2, 03/06/2024

G.1

042

881

G.2

021

698

050

006

G.3

151

608

119

514

380

898

KK

699

857

626

628

492

995

649

006

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1042, 881171.000.000
G.2021, 698, 050, 00633350.000
G.3151, 608, 119, 514, 380, 898121210.000
G.KK699, 857, 626, 628, 492, 995, 649, 00692100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2440.000.000
G.3Trùng 2 số G31010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK701.000.000
G.6Trùng 1 số G1598150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK482440.000

XS Max 3D thứ 2, 27/05/2024

G.1

896

253

G.2

211

224

982

519

G.3

476

782

701

173

530

459

KK

328

324

172

939

298

073

410

133

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1896, 253161.000.000
G.2211, 224, 982, 519108350.000
G.3476, 782, 701, 173, 530, 459202210.000
G.KK328, 324, 172, 939, 298, 073, 410, 133142100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G.6Trùng 1 số G1604150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK577640.000

XS Max 3D thứ 2, 20/05/2024

G.1

820

749

G.2

174

017

235

707

G.3

785

789

510

930

123

123

KK

769

743

308

593

675

056

927

346

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1820, 749171.000.000
G.2174, 017, 235, 70772350.000
G.3785, 789, 510, 930, 123, 123147210.000
G.KK769, 743, 308, 593, 675, 056, 927, 346110100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G32410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK701.000.000
G.6Trùng 1 số G1498150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK550840.000

XS Max 3D thứ 2, 13/05/2024

G.1

134

952

G.2

752

760

202

164

G.3

722

236

943

895

656

260

KK

430

510

669

746

607

384

998

972

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1134, 952281.000.000
G.2752, 760, 202, 16496350.000
G.3722, 236, 943, 895, 656, 26090210.000
G.KK430, 510, 669, 746, 607, 384, 998, 97287100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G.6Trùng 1 số G1767150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK536940.000

XS Max 3D thứ 2, 06/05/2024

G.1

713

446

G.2

061

858

288

321

G.3

167

529

730

305

585

336

KK

000

096

578

780

367

233

050

943

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1713, 446111.000.000
G.2061, 858, 288, 32136350.000
G.3167, 529, 730, 305, 585, 33676210.000
G.KK000, 096, 578, 780, 367, 233, 050, 943124100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G.6Trùng 1 số G1597150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK534040.000

XS Max 3D thứ 2, 29/04/2024

G.1

171

119

G.2

882

271

027

078

G.3

431

340

087

988

744

204

KK

476

806

441

918

490

218

865

255

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1171, 119431.000.000
G.2882, 271, 027, 07852350.000
G.3431, 340, 087, 988, 744, 20480210.000
G.KK476, 806, 441, 918, 490, 218, 865, 255112100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK531.000.000
G.6Trùng 1 số G1886150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK497240.000

XS Max 3D thứ 2, 22/04/2024

G.1

879

319

G.2

299

833

926

356

G.3

686

270

011

983

076

048

KK

271

131

766

852

100

760

835

225

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1879, 319401.000.000
G.2299, 833, 926, 35686350.000
G.3686, 270, 011, 983, 076, 04875210.000
G.KK271, 131, 766, 852, 100, 760, 835, 225190100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3810.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK671.000.000
G.6Trùng 1 số G1645150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK598540.000

XS Max 3D thứ 2, 15/04/2024

G.1

157

349

G.2

832

311

228

735

G.3

650

867

963

236

487

513

KK

300

819

478

882

979

692

611

094

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1157, 349931.000.000
G.2832, 311, 228, 73575350.000
G.3650, 867, 963, 236, 487, 513111210.000
G.KK300, 819, 478, 882, 979, 692, 611, 094143100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2540.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G.6Trùng 1 số G1778150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK590740.000

XS Max 3D thứ 2, 08/04/2024

G.1

356

026

G.2

553

466

562

100

G.3

206

479

436

998

641

371

KK

093

484

673

820

117

149

111

888

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1356, 026231.000.000
G.2553, 466, 562, 10053350.000
G.3206, 479, 436, 998, 641, 37185210.000
G.KK093, 484, 673, 820, 117, 149, 111, 888158100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2540.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G.6Trùng 1 số G1564150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK568440.000