Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

374

486

G.2

313

746

935

519

G.3

534

797

935

039

771

356

KK

908

091

615

982

891

978

991

380

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1374, 486611.000.000
G.2313, 746, 935, 51949350.000
G.3534, 797, 935, 039, 771, 35653210.000
G.KK908, 091, 615, 982, 891, 978, 991, 38081100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G.6Trùng 1 số G1578150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK432640.000

XS Max 3D thứ 2, 27/11/2023

G.1

785

326

G.2

731

900

114

569

G.3

927

778

163

849

794

885

KK

420

419

191

028

846

219

305

881

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1785, 326181.000.000
G.2731, 900, 114, 56960350.000
G.3927, 778, 163, 849, 794, 88578210.000
G.KK420, 419, 191, 028, 846, 219, 305, 881103100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1553150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK464640.000

XS Max 3D thứ 2, 20/11/2023

G.1

757

497

G.2

893

924

026

698

G.3

201

546

464

225

120

861

KK

250

913

819

798

228

205

008

025

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1757, 497171.000.000
G.2893, 924, 026, 69837350.000
G.3201, 546, 464, 225, 120, 861125210.000
G.KK250, 913, 819, 798, 228, 205, 008, 025108100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G31510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G.6Trùng 1 số G1488150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK490540.000

XS Max 3D thứ 2, 13/11/2023

G.1

051

120

G.2

634

806

608

860

G.3

151

970

682

174

583

406

KK

311

283

596

658

940

027

021

751

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1051, 120331.000.000
G.2634, 806, 608, 86037350.000
G.3151, 970, 682, 174, 583, 40678210.000
G.KK311, 283, 596, 658, 940, 027, 021, 751120100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G.6Trùng 1 số G1585150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK457640.000

XS Max 3D thứ 2, 06/11/2023

G.1

629

001

G.2

224

967

812

216

G.3

641

064

690

636

175

625

KK

741

341

937

181

119

803

820

683

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1629, 001691.000.000
G.2224, 967, 812, 21664350.000
G.3641, 064, 690, 636, 175, 62572210.000
G.KK741, 341, 937, 181, 119, 803, 820, 683123100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK145.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G.6Trùng 1 số G1519150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK455340.000

XS Max 3D thứ 2, 30/10/2023

G.1

661

071

G.2

580

703

912

221

G.3

361

936

812

363

123

791

KK

376

162

801

632

480

941

094

595

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1661, 071151.000.000
G.2580, 703, 912, 22165350.000
G.3361, 936, 812, 363, 123, 791129210.000
G.KK376, 162, 801, 632, 480, 941, 094, 59565100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK265.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK561.000.000
G.6Trùng 1 số G1424150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK437040.000

XS Max 3D thứ 2, 23/10/2023

G.1

664

076

G.2

643

268

565

176

G.3

951

318

771

489

727

857

KK

862

198

939

167

405

105

323

474

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1664, 07691.000.000
G.2643, 268, 565, 17654350.000
G.3951, 318, 771, 489, 727, 85761210.000
G.KK862, 198, 939, 167, 405, 105, 323, 47497100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G.6Trùng 1 số G1388150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK470740.000

XS Max 3D thứ 2, 16/10/2023

G.1

796

102

G.2

372

990

088

212

G.3

950

878

621

418

444

746

KK

213

558

775

281

795

260

011

741

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1796, 102261.000.000
G.2372, 990, 088, 21245350.000
G.3950, 878, 621, 418, 444, 74690210.000
G.KK213, 558, 775, 281, 795, 260, 011, 741294100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK541.000.000
G.6Trùng 1 số G1442150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK468540.000

XS Max 3D thứ 2, 09/10/2023

G.1

210

917

G.2

023

237

769

969

G.3

119

385

389

951

686

376

KK

171

030

350

618

834

366

196

685

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1210, 917471.000.000
G.2023, 237, 769, 96950350.000
G.3119, 385, 389, 951, 686, 376106210.000
G.KK171, 030, 350, 618, 834, 366, 196, 68576100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK651.000.000
G.6Trùng 1 số G1500150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK491240.000

XS Max 3D thứ 2, 02/10/2023

G.1

011

201

G.2

630

020

589

014

G.3

399

811

951

334

934

348

KK

495

607

508

729

936

534

021

886

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1011, 201191.000.000
G.2630, 020, 589, 01442350.000
G.3399, 811, 951, 334, 934, 34836210.000
G.KK495, 607, 508, 729, 936, 534, 021, 88677100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G.6Trùng 1 số G1473150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK390740.000