Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

662

611

G.2

280

163

199

162

G.3

489

924

359

326

389

150

KK

618

622

928

597

519

808

300

670

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1662, 611401.000.000
G.2280, 163, 199, 16232350.000
G.3489, 924, 359, 326, 389, 15089210.000
G.KK618, 622, 928, 597, 519, 808, 300, 67099100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G.6Trùng 1 số G1449150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK333640.000

XS Max 3D thứ 4, 17/07/2024

G.1

918

543

G.2

195

052

156

286

G.3

144

097

952

732

763

830

KK

425

872

303

349

219

436

006

118

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1918, 543311.000.000
G.2195, 052, 156, 28673350.000
G.3144, 097, 952, 732, 763, 830104210.000
G.KK425, 872, 303, 349, 219, 436, 006, 118158100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G.6Trùng 1 số G1424150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK377240.000

XS Max 3D thứ 4, 10/07/2024

G.1

630

172

G.2

985

124

646

271

G.3

016

038

466

438

781

237

KK

381

030

343

805

963

601

193

516

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1630, 172121.000.000
G.2985, 124, 646, 27156350.000
G.3016, 038, 466, 438, 781, 23748210.000
G.KK381, 030, 343, 805, 963, 601, 193, 51655100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1385150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK319440.000

XS Max 3D thứ 4, 03/07/2024

G.1

571

631

G.2

448

203

410

087

G.3

305

684

073

527

910

242

KK

353

211

914

769

580

707

114

020

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1571, 631121.000.000
G.2448, 203, 410, 08736350.000
G.3305, 684, 073, 527, 910, 242107210.000
G.KK353, 211, 914, 769, 580, 707, 114, 020100100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G.6Trùng 1 số G1315150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK337640.000

XS Max 3D thứ 4, 26/06/2024

G.1

443

532

G.2

275

039

977

916

G.3

865

078

630

275

723

436

KK

678

522

424

167

706

372

993

637

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1443, 532271.000.000
G.2275, 039, 977, 91650350.000
G.3865, 078, 630, 275, 723, 43654210.000
G.KK678, 522, 424, 167, 706, 372, 993, 637117100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK511.000.000
G.6Trùng 1 số G1418150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK385340.000

XS Max 3D thứ 4, 19/06/2024

G.1

340

260

G.2

597

845

507

434

G.3

330

387

765

589

366

159

KK

368

768

090

253

847

892

125

537

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1340, 260121.000.000
G.2597, 845, 507, 43499350.000
G.3330, 387, 765, 589, 366, 159126210.000
G.KK368, 768, 090, 253, 847, 892, 125, 537123100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G.6Trùng 1 số G1408150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388440.000

XS Max 3D thứ 4, 12/06/2024

G.1

889

812

G.2

477

756

072

724

G.3

493

222

779

827

101

319

KK

985

473

706

070

606

321

027

638

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1889, 812421.000.000
G.2477, 756, 072, 72452350.000
G.3493, 222, 779, 827, 101, 319114210.000
G.KK985, 473, 706, 070, 606, 321, 027, 63897100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G33110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK771.000.000
G.6Trùng 1 số G1360150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388040.000

XS Max 3D thứ 4, 05/06/2024

G.1

043

147

G.2

683

484

064

243

G.3

943

773

276

937

358

834

KK

119

786

691

514

227

207

747

726

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1043, 147611.000.000
G.2683, 484, 064, 24350350.000
G.3943, 773, 276, 937, 358, 83461210.000
G.KK119, 786, 691, 514, 227, 207, 747, 726108100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G.6Trùng 1 số G1423150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK368040.000

XS Max 3D thứ 4, 29/05/2024

G.1

368

126

G.2

477

410

745

611

G.3

098

608

206

528

836

750

KK

625

520

657

322

617

029

466

470

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1368, 1261261.000.000
G.2477, 410, 745, 61158350.000
G.3098, 608, 206, 528, 836, 75098210.000
G.KK625, 520, 657, 322, 617, 029, 466, 470147100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1839150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK361040.000

XS Max 3D thứ 4, 22/05/2024

G.1

493

691

G.2

066

566

928

691

G.3

096

541

183

645

195

093

KK

411

564

679

472

579

625

802

469

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1493, 691241.000.000
G.2066, 566, 928, 69142350.000
G.3096, 541, 183, 645, 195, 09378210.000
G.KK411, 564, 679, 472, 579, 625, 802, 469227100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G.6Trùng 1 số G1315150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK363640.000