Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

133

401

G.2

590

029

055

871

G.3

931

704

056

190

509

662

KK

942

252

016

574

818

861

953

252

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 133, 401 103 1.000.000
G.2 590, 029, 055, 871 133 350.000
G.3 931, 704, 056, 190, 509, 662 170 210.000
G.KK 942, 252, 016, 574, 818, 861, 953, 252 332 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 530 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4511 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/06/2019

G.1

724

410

G.2

279

942

346

176

G.3

511

222

831

168

184

938

KK

372

381

947

331

012

015

190

885

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 724, 410 46 1.000.000
G.2 279, 942, 346, 176 222 350.000
G.3 511, 222, 831, 168, 184, 938 319 210.000
G.KK 372, 381, 947, 331, 012, 015, 190, 885 287 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4444 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/06/2019

G.1

803

579

G.2

458

285

674

479

G.3

421

289

730

501

204

656

KK

585

314

195

150

613

610

153

497

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 803, 579 57 1.000.000
G.2 458, 285, 674, 479 173 350.000
G.3 421, 289, 730, 501, 204, 656 245 210.000
G.KK 585, 314, 195, 150, 613, 610, 153, 497 511 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4383 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/06/2019

G.1

617

164

G.2

207

603

217

854

G.3

538

767

451

770

447

893

KK

689

229

485

969

107

901

613

235

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 617, 164 75 1.000.000
G.2 207, 603, 217, 854 138 350.000
G.3 538, 767, 451, 770, 447, 893 289 210.000
G.KK 689, 229, 485, 969, 107, 901, 613, 235 321 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 581 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4981 40.000

XS Max 3D thứ 6, 21/06/2019

G.1

154

647

G.2

979

134

940

348

G.3

816

617

831

815

880

533

KK

079

050

583

984

634

959

400

782

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 154, 647 69 1.000.000
G.2 979, 134, 940, 348 159 350.000
G.3 816, 617, 831, 815, 880, 533 159 210.000
G.KK 079, 050, 583, 984, 634, 959, 400, 782 339 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 445 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3826 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/06/2019

G.1

105

648

G.2

971

858

855

508

G.3

795

254

014

736

957

570

KK

801

063

764

830

189

219

384

640

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 105, 648 87 1.000.000
G.2 971, 858, 855, 508 144 350.000
G.3 795, 254, 014, 736, 957, 570 183 210.000
G.KK 801, 063, 764, 830, 189, 219, 384, 640 312 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 63 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 504 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3978 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/06/2019

G.1

760

613

G.2

750

516

580

272

G.3

601

709

522

889

837

218

KK

362

679

117

002

549

680

560

437

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 613 191 1.000.000
G.2 750, 516, 580, 272 200 350.000
G.3 601, 709, 522, 889, 837, 218 232 210.000
G.KK 362, 679, 117, 002, 549, 680, 560, 437 205 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4435 40.000

XS Max 3D thứ 6, 14/06/2019

G.1

692

768

G.2

978

595

745

411

G.3

466

153

141

753

065

864

KK

165

373

319

496

295

671

293

241

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 692, 768 104 1.000.000
G.2 978, 595, 745, 411 130 350.000
G.3 466, 153, 141, 753, 065, 864 244 210.000
G.KK 165, 373, 319, 496, 295, 671, 293, 241 258 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 20 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 452 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3952 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/06/2019

G.1

813

400

G.2

672

507

158

053

G.3

249

469

646

494

888

311

KK

989

867

067

748

588

298

028

396

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 813, 400 51 1.000.000
G.2 672, 507, 158, 053 163 350.000
G.3 249, 469, 646, 494, 888, 311 265 210.000
G.KK 989, 867, 067, 748, 588, 298, 028, 396 343 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3692 40.000

XS Max 3D thứ 2, 10/06/2019

G.1

484

139

G.2

670

617

285

013

G.3

213

012

457

778

218

269

KK

384

660

683

400

772

192

624

888

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 484, 139 136 1.000.000
G.2 670, 617, 285, 013 150 350.000
G.3 213, 012, 457, 778, 218, 269 231 210.000
G.KK 384, 660, 683, 400, 772, 192, 624, 888 373 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 705 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4426 40.000