Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

786

678

G.2

450

808

991

021

G.3

464

084

146

542

065

327

KK

809

277

571

549

132

294

754

083

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 786, 678 82 1.000.000
G.2 450, 808, 991, 021 103 350.000
G.3 464, 084, 146, 542, 065, 327 196 210.000
G.KK 809, 277, 571, 549, 132, 294, 754, 083 326 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 495 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3815 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/08/2019

G.1

297

697

G.2

007

543

604

878

G.3

773

460

735

104

126

357

KK

939

966

342

138

344

229

053

497

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 297, 697 53 1.000.000
G.2 007, 543, 604, 878 596 350.000
G.3 773, 460, 735, 104, 126, 357 444 210.000
G.KK 939, 966, 342, 138, 344, 229, 053, 497 346 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 433 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4490 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/08/2019

G.1

583

485

G.2

923

068

525

692

G.3

837

643

631

321

293

816

KK

721

653

502

087

308

006

853

683

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 583, 485 55 1.000.000
G.2 923, 068, 525, 692 181 350.000
G.3 837, 643, 631, 321, 293, 816 172 210.000
G.KK 721, 653, 502, 087, 308, 006, 853, 683 327 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 532 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4632 40.000

XS Max 3D thứ 6, 09/08/2019

G.1

476

730

G.2

251

735

285

878

G.3

191

760

167

663

805

881

KK

683

227

860

656

060

403

759

010

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 476, 730 76 1.000.000
G.2 251, 735, 285, 878 202 350.000
G.3 191, 760, 167, 663, 805, 881 213 210.000
G.KK 683, 227, 860, 656, 060, 403, 759, 010 335 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 449 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4026 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/08/2019

G.1

749

333

G.2

460

176

299

596

G.3

039

875

337

846

149

338

KK

309

721

304

636

840

314

113

537

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 749, 333 125 1.000.000
G.2 460, 176, 299, 596 101 350.000
G.3 039, 875, 337, 846, 149, 338 226 210.000
G.KK 309, 721, 304, 636, 840, 314, 113, 537 262 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 22 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 764 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3904 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/08/2019

G.1

983

640

G.2

947

281

799

799

G.3

104

720

334

189

884

871

KK

291

163

119

944

212

116

756

026

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 983, 640 72 1.000.000
G.2 947, 281, 799, 799 179 350.000
G.3 104, 720, 334, 189, 884, 871 220 210.000
G.KK 291, 163, 119, 944, 212, 116, 756, 026 320 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 621 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4903 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/08/2019

G.1

114

087

G.2

016

452

040

579

G.3

561

812

316

503

564

997

KK

737

084

764

502

736

088

200

697

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 114, 087 45 1.000.000
G.2 016, 452, 040, 579 166 350.000
G.3 561, 812, 316, 503, 564, 997 215 210.000
G.KK 737, 084, 764, 502, 736, 088, 200, 697 239 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 496 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4037 40.000

XS Max 3D thứ 4, 31/07/2019

G.1

178

975

G.2

099

375

680

677

G.3

454

820

659

912

751

326

KK

907

209

953

348

656

162

641

935

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 178, 975 68 1.000.000
G.2 099, 375, 680, 677 128 350.000
G.3 454, 820, 659, 912, 751, 326 203 210.000
G.KK 907, 209, 953, 348, 656, 162, 641, 935 220 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3502 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/07/2019

G.1

028

766

G.2

065

547

888

773

G.3

647

780

698

313

751

089

KK

465

772

936

447

647

999

672

857

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 028, 766 117 1.000.000
G.2 065, 547, 888, 773 203 350.000
G.3 647, 780, 698, 313, 751, 089 228 210.000
G.KK 465, 772, 936, 447, 647, 999, 672, 857 371 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 713 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4819 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/07/2019

G.1

943

504

G.2

924

036

168

173

G.3

531

614

509

438

494

589

KK

713

824

569

315

611

652

809

421

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 943, 504 39 1.000.000
G.2 924, 036, 168, 173 175 350.000
G.3 531, 614, 509, 438, 494, 589 200 210.000
G.KK 713, 824, 569, 315, 611, 652, 809, 421 239 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 244 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3797 40.000